Προσβασιμότητα

Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ

Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία κατασκευής ράμπας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.