Ενημέρωση γονέων

Για φοίτηση – επίδοση – διαγωγή

Η ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων για τη φοίτηση – επίδοση – διαγωγή των μαθητών/μαθητριών, γίνεται καθημερινά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και με την τήρηση όλων των μέτρων κατά της COVID-19.