Μεταφορά μαθητών

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ: ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ 07:45 / ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 13:55

ΤΡΙΤΗ: ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ 07:45 / ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 13:55

ΤΕΤΑΡΤΗ: ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ 07:45 / ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 13:55

ΠΕΜΠΤΗ: ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ 07:45 / ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 13:55

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ 07:45 / ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 13:05