Μαθητές/Μαθήτριες

αρχείο λήψης 1

Μαθητικό δυναμικό

Στο Σχολείο μας έχουμε 3 τμήματα μαθητών/μαθητριών (1 για κάθε τάξη).

Μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό

1. ΜΕΤΡΑ COVID 19 για μαθητες