Γενικά

Ενισχυτική διδασκαλία

Η Ενισχυτική Διδασκαλία γίνεται  στο Γυμνάσιο του Άστρους, στο τέλος του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος (14:00 – 17:00), σε μαθητές – τριες που υστερούν στα εξής μαθήματαΝεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Οι Κηδεμόνες  που επιθυμούν να λάβουν μέρος τα παιδιά τους, υποβάλλουν στο Γυμνάσιο Αγίου Ανδρέα ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση.

Η τελική απόφαση για τη συμμετοχή  των μαθητών – τριών είναι του Συλλόγου Διδασκόντων – ουσών με βάση την επίδοση τους.

Η παρακολούθηση είναι δωρεάν για τους μαθητές-τριες.

Η μετακίνηση γίνεται με ευθύνη των Γονέων-Κηδεμόνων.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2755031320.

Σας επισυνάπτουμε αίτηση/υπεύθυνη δήλωση και το ΦΕΚ με αναλυτικές οδηγίες.